Veleprodaja

BMB , Evro Dizel, Mazut S i Mazut NSGS, Gasno ulje ekstra lako, Gasno ulje 0.1.

Kompanija KNEZ PETROL sa ponosom ističe da je petnaestogodišnji liderski kupac NIS-a. Sa izgrađenim i prepoznatljivim brendom KNEZ PETROLA, okrenuti smo budućnosti. Kvalitetom sopstvenog rada,osiguraćemo mesto u istoj.

Veleprodaja kompanije KNEZ PETROL predstavlja posebno bitan segment našeg poslovanja. Kompletno snabdevanje svim naftnim derivatima vršimo za preko 15000  klijenata.
Naša usluga se ogleda u preciznosti u količinama, tačnosti u vremenu i fleksibilnosti pri naplati.

Veleprodaja tečnog naftnog gasa

Knez Petrol poseduje autocisterne za prevoz tecnog naftnog gasa sa ugradjenim volumetrima I masenim merilima.  Kompanija Nis nas je angazovala kao svoje jedine transportere , dok za Luk Oil obavljamo kompletno snabedavanje njihovih benzinskih stanica TNG-om, Eko Hellenic I Naftachem su samo jos neki od nasih zadovoljnih saradnika.

Kompanija Knez Petrol poseduje ugovor na godinu dana sa NIS-om za isporuku 4.500 tona gasa na mesečnom nivou. Posedujemo ugovore o snabdevanju tečnim nafnim gasom za 350 privatnih benzinskih stanica i oko 100 fabrika (pekare, mlinovi, prozvodnja).

Skladišta Knez Petrola

Skladište Krnješevci, prostire se u  istoimenom mestu , na 20 km od Beogradau ulici Partizanski put bb, raspolaže skladišnim prostorom za Evro Dizel i Mazut NSGS. Skladište je opremljeno sistemima za drumsko pretakanje tecnog goriva.

Kontakt telefon skladišta Krnješevci
022/239-1273

Skladište Ponikve, prostire se u neposrednoj blizini aerodoroma Ponikve, a na udaljenosti oko 20 km od Užica. Raspolaže skladišnim prostorom za Evro Dizel i BMB-95. Skladište je opremljeno sistemima za drumsko pretakanje tečnog goriva

Kontakt osobe:

Komercijalni direktor

Menadžeri prodaje:

Jovica Peurača
📞 +381 64 859 44 11
📧 peuraca.jovica@knezpetrol.com

Jovan Vujadinović
📧 jovan.vujadinovic@knezpetrol.com
📞 +381 64 805 68 76

Bojan Milosavljević
📧 bojan.milosavljevic@knezpetrol.com
📞 +381 69 859 49 15

Dušan Ćulum
📧 culum.dusan@knezpetrol.com
📞 +381 64 805 68 69

Miloš Milošević
📧 milos.milosevic@knezpetrol.com
📞 +381 64 859 31 31

Njegoš Tešević
📧 njegos.tesevic@knezpetrol.com
📞 +381 64 859 44 26

Stojan Barać
📧 stojan.barac@knezpetrol.com
📞 +381 64 859 31 62

Milan Bura
📧 milan.bura@knezpetrol.com
📞 +381 64 859 44 22

Milan Vukmirica
📧 vukmirica.milan@knezpetrol.com
📞 +381 64 859 44 29

Sektor prodaje TNG

Slobodan Subotić
📞 +381 64 859 44 20

📧 gas@knezpetrol.com

Nikola Malovašić
📞 +381 64 859 44 02
📧 nikola.malovasic@knezpetrol.com

Sektor Javnih Nabavki

Jovanka Krstić
📞 +381 64 859 44 06
📧  jovanka.krstic@knezpetrol.com