Transport

Vozni park sa preko 200 vozila

Kompanija KNEZ PETROL poseduje jedan od najboljih voznih parkova, namenjen snabdevanju naših prodajnih objekata i krajnjih kupaca. Vozni park sastoji se od 110 vozila sa euro 5 motorima i to 85 vozila za naftne derivate BMB, Euro Diesel, i 25 vozila za prevoz tečnog naftnog gasa.

Sva vozila za prevoz derivata su aluminijumske cisterne sa 3 do 7 komora, mogućnošću prevoza 2 različite vrste derivata. Vozila poseduju digitalne merne grupe sa štampačima, baždarene od strane zavoda za merenje i opremljena su sa podnim punjenjem (euro utakanje), elektro sondama, posudama za aditive, pumpom za istakanje u nadzemne i podzemne rezervoare kao i crevima za istakanje od 50m (tanka creva sa pištoljem) i 20m (debela creva).

Nosivosti cisterni za naftne derivate (BMB, Euro Diesel) su 17.000L, 30.000L i 35.000L, dok cisterne za prevoz naftnog tečnog gasa mogu da prevezu 25.000kg ovog derivata. Sve cisterne za prevoz naftnog tečnog gasa poseduju digitalne Macola volumerte. Kompanija poseduje manje kamione sa prikolicama, nosivosti 5.000L, 10.000L i 15.000L za manje narudžbine. Novina u našem voznom parku je i cistena kojom vršimo usluge vakuumiranja gasnih rezervoara.

Naš vozni park čine 110 kamiona sa motorom euro 5, najviših ekoloških standarda. Sva vozila poseduju digitalni sistem za istakanje goriva, euro sistem za utovar i opremljeni su GSP sistemima za praćenje.

Ono sto svakako pozitivno govori o KNEZ PETROLU  je saradnja sa afirmisanim domacini i inostanim kopanijama  kao sto su : Petrol Slovenija , Eko hellenic petroleum , Nis Jugopetrol AD, Nis Petrol Banja Luka, Nestro Petrol, Lukoil.

Sektor za transport

Direktor transporta

Zamenik direktora transporta/ ADR savetnik za transport opasnih materija

Referent transporta (registovanje vozila, uvoz vozila, ispitivanje vozila za ADR)

Rajko Vrljanović
📞 +381 64 859 58 26

Dispečeri:

Siniša Lukić
📞  +381 64 859 44 46

Aleksa Mihajlović
📞  +381 64 859 44 16

Ekoloska odgovornost

Kompanija KNEZ PETROL kao društveno odgovorna, koristi vozni kamionski park isključivo sa eko motorima. Zaštita životne sredine je naš prevashodni cilj. Svi naši proizvodi podležu svim aktuelnim eko normama u fazi od proizvodnje do distribucije.