PRIJATELJI I DOBRE KOMŠIJE , PRE SVEGA

PRIJATELJI I DOBRE KOMŠIJE , PRE SVEGA

PRIJATELJI I DOBRE KOMŠIJE , PRE SVEGA
KOMPANIJA KNEZ PETROL DONIRALA MEDICINSKI APARAT ZDRAVSTVENOM CENTRU KNJAŽEVAC

Zdravstveni centar Knjaževac obavlja delatnost Doma zdravlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite kao i specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu delatnost u Opštoj bolnici.
U Opštoj bolnici u okviru službe interne medicine ima 40 postelja . Donirani medicinski aparat defibrillator, primarno je namenjen za hitno spašavanje pacijenata sa simptomima iznenadnog srčanog zastoja .
Defibrilatori su dizajnirani za otklanjanje poremećaja u radu srca koji su opasni po život .
U ime grada Knjaževca predstavnike kompanije Knez Petrol dočekao je Predsednik opštine Milan Djokić, kao I predstavnici ZC Knjaževac Dr. Ivica Rakić , v.d direktor ZC Knjaževac kao I Dr.Darko Mrković Upravnik opšte bolnice I načelnik internog odeljenja.
Na donaciji kompaniji Knez Petrol I Srdjanu Kneževiću u ime gradjana Knjaževca se zahvalio predsednik opštine Knjaževac Milan Djokić kao I direktor ZC Knjaževac Ivica Rakić .Upućujuci poziv I ostalim društveno odgovornim kompanijama da budu vodjeni primerom kompanije Knez petrol.
Ratko Gustovarac , direktor maloprodaje kompanije se zahvalio domaćinima na gostoprimstvu , gradjanima Knjaževca na dobrim komšijskim odnosima naglasivši da smo pre svega prijatelji pa zatim sve ostalo I da je orjentacija kompanije pomoć i podrška .