Knez petrol loyalty card

KNEZ PETROL kartica je izrađena po najvišim evropskim standardima i ispunjava sve uslove da zadovolji zahteve savremenog tržišta. Primena kartice je usmerena na kupovinu derivata, maziva, ulja i ostale robe iz dopunskog asortimana na svim KNEZ PETROL benzinskim stanicama u Srbiji kao i na svim benzinskim stanicama NESTRO PETROLA U BIH. 

NESTRO PETROL kartica je namijenjena pravnim licima s ciljem kontrole potrošnje goriva na „Nestro Petrol“ benzinskim stanicama tokom eksploatacije službenih vozila. Nestro Petrol kartica vam pruža brojne prednosti i pogodnosti, a pored prodajnih objekata NESTRO Petrola, možete je koristiti na svim prodajnim objektima KNEZ PETROL u Srbiji.

Knez Petrol – Kartica za gorivo

KNEZ PETROL kartica je izrađena po najvišim evropskim standardima i ispunjava sve uslove da zadovolji zahteve savremenog tržišta. Primena kartice je usmerena na kupovinu derivata, maziva, ulja i ostale robe iz dopunskog asortimana na svim KNEZ PETROL benzinskim stanicama u Srbiji.

Kompanija KNEZ PETROL konstantno teži ka širenju maloprodajne mreže i svakim danom opravdava mesto lidera na tržistu trgovine naftnim derivatima.

KNEZ PETROL kartica Vam omogućava:

– Optimizaciju i smanjenje troškova poslovanja
– Izradu više tipova kartica, prvenstveno prilagođenih Vašim potrebama: kreditne, debitne, CASH popust kartice (za sindikate i druge tipove organizacija)
– Bezgotovinsko plaćanje u velikoj mreži KNEZ PETROL benzinskih stanica na teritoriji Srbije
– Jednostavnost korišćenja
– Online pristup personalnom odeljku za kontrolu kartica i podataka putem web aplikacije
– Zaštita od neovlašćenog pristupa (zaštićena je čipom i jednistvenim PIN brojem)
– Uvid u svaku promenu sa bilo kog mesta, u realnom vremenu
– Odabir derivata i ostalih mogućnosti
– Pravovremena blokada I deblokada kartice
– Izrada izveštaja, sa eksportovanjem u bilo koji format (Word, Excel, PDF…)

KREDITNA KARTICA

Mogućnost i funkcija kartice su kupovina i plaćanje svih derivata i robe dodatnog asortimana na KNEZ PETROL benzinskim stanicama. Odloženo plaćanje utrošenih derivata se vrši u vremenskom roku predviđenim ugovorom.

DEBITNA KARTICA

Ovaj tip kartice omogućava plaćanje svih derivata i robe dopunskog asortimana sredstvima koja su avansno uplaćena (klijent može posedovati jednu ili više kartica koje su vezane za grupu za koju se sredstva uplaćuju).

Jedan od primarnih ciljeva naftne kompanije KNEZ PETROL je implementacija savremenih sistema u procesu poslovanja i prilagođavanje načinu rada profesionalnim korisnicima. U 2013 godini uspeli smo da integrišemo jedinstven i jednostavan sistem za nabavku i praćenje potrošnje goriva. Vaša kompanija ostvaruje pravo na saradnju i mogućnost korišćenja sistema nezavisno od broja vozila u voznom parku (jedno ili vise vozila).

Kompanija KNEZ PETROL teži da obezbedi najviši stepen kvaliteta proizvoda i usluga u procesu poslovanja, a korišćenje sistema Vam omogućava praćenje i kontrolu troškova u svakom trenutku.

Obezbedite način poslovanja prilagođen vašim potrebama, tako što ćete postati jedan od naših mnogobrojnih zadovoljnih korisnika.

Kontakt forma – Kartica Knez Petrol

Ukoliko imate pitanje u vezi Knez Petrol kartice, kontaktirajte nas: